TP RUE “BELFARMATSIYA”
220005, Minsk V.Khoruzhey, 11, st. Stebeneva, 6
General Director: Ignatenko Valentina Stepanovna
Reception 8-017 284-48-76

Brest TP RUE “Pharmacies”
224020 Brest, St. Ya. Kupaly, 104
General Director: Lomeko Elena Aleksandrovna
Reception 8-0162 41-67-77, 40-96-74

Vitebsk TP RUE “Pharmacy”
210016 Vitebsk, Velikoluksky tract, 63
General Director: Orlova Elena Aleksandrovna
Reception 8-0212 55-01-55

Gomel Unitary Enterprise “Pharmacy”
246027 Gomel, st. B. Khmelnitsky, 75
General Director: Sapego Lyudmila Anatolevna
Reception 8-0232 40-07-77

Grodno TP RUE “Pharmacy”
230023, Grodno, st. Ozheshko, 11
General Director Litosh Sergey Vladimirovich
Reception 8-0152 74-43-92

Mogilev RUE “Pharmacy”
212030 Mogilev, st. May Day, 59
General Director: Romanenko Elena Antonovna
Reception 8-0222 22-51-93

RUE Minsk Pharmacy / Zaslavl /
220039 Minsk, st. Chkalova, 5
General Director: Maslyonkina Olga Vyacheslavovna
Reception 8-017 222-77-80