Borifarm LLC, Safonovo (own division of the distribution network) 

BELPHARM LLC, Kharkov

R&P BOLGAR FARM S.R.L., Chisinau
GANTALA PKF, Chisinau
DITA ESTPHARM LLC, Chisinau
BЕСОR FARM S.R.L., Chisinau
ESCULAP PHARM LLC, Chisinau
SANFARM-PRIM JSC

Borisov KZ LLC, Astana (own division of the distribution network)
SamrukPharm LLC, Algabas
Medicus Centre LLC SKGP
STOPHARM LLC, Kostonay
Inkar LLC, Almaty
Amanat LLC, Karaganda
TALAP JSC, Uralsk
Emiti International LLC, Almaty
KFK Medservice plus LLC, Almaty
MT-PHARM LLC, Almaty
ZERDE LLC SPC, Shymkent
COMBA-PHARM LLC, Almaty
PHARMICO LLC, Almaty
AkNiet LLC, Shymkent
Aza LLC, Almaty
Pharmacy No. 101 LLC, Ust-Kamenogorsk
ROMAT Pharmaceutical company LLC, Pavlodar
AktobPharmCentre LLC, Aktobe
COMPANY ABC-VITAMIN LLC, Almaty
ATA-SU LLC, Astana
RECEPT LLC, Shymkent
MEDEO-PHARM LLC, Almaty
Deri-Dermek LLC, Ust-Kamenogorsk
AZAD LLC, Shymkent
Logos LLC

Dusti LLC, Dushanbe
Min LLC, Hudjand

NEMAN-PHARM LLC, Bishkek
Vital Pharma LLC, Bishkek
ELYAI LLC, Bishkek
AMANAT PLUS LLC, Bishkek
Alcor Company LLC, Bishkek
LECTOS LLC, Bishkek
Eray LLC, Bishkek

LAHISAM LLC, Tashkent
Grand Farm Medical LTD
ATM Partners LLC, Tashkent

Nika Pharm, Tashkent
ASTERA LLC, Tashkent

Dalan Alliance Ltd., Belize City, Belize

ALPHA PHARM PLC, Yerevan
Nathalie Pharm PLC, Yerevan

TONUS LLC, Tbilisi
IMPEXPHARM LLC, Tbilisi
MEDINVEST LLC, Batumi
Aversi Pharma LLC, Tbilisi
PSP-PHARMA LLC, Tbilisi

ELPIS LLC, Riga

Brooklyn ATE Nutritionals Inc.

RIYAD PHARM LTD, Baku
AvroMed Company LLC, Baku
Firm “PASHA-K”, Baku
Azeri med LLC, Baku

Pharmgarant Joint Stock Corporation

«International Business Management, Inc»