Các giải thưởng cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov”

Giải thưởng của Chính phủ Cộng hòa Bêlarut trong lĩnh vực chất lượng 2019
Công ty cổ phần "BZMP" 2018 - Thư cảm ơn trong đề cử "Thương hiệu nhân dân của Belarus
ОАО «БЗМП» — дипломант конкурса «Лучший экспортер 2021 года»
Công ty cổ phần "BZMP" - người chiến thắng trong cuộc thi "Nhà xuất khẩu tốt nhất 2018"