Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Cộng hòa Bêlarut, Borisov, st. Chapaeva 64, 222518

BỘ PHẬN BÁN HÀNG
Trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm
LEMESHEV Evgheny Balerievich
Điện thoại/fax: +375(177) 76-86-06
E-mail: lev@borimed.com
Trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm tại nước ngoài
KOTOVICH Oleg Yurevich
Điện thoại/fax: +375(177) 73-35-30
E-mail: kot@borimed.com
BỘ PHẬN TIẾP THỊ
Trưởng phòng tiếp thị
KIRIKOVICH Natalya Yakovlevna
Điện thoại: +375(177) 76 71 96
Điện thoại: +375(177) 76 97 63
Điện thoại/fax: +375(177) 73 11 48
E-mail: kny@borimed.com
Địa chỉ của chúng tôi trên bản đồ