Thông tin dành cho các Nhà đầu tư

Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov” luôn mở rộng cánh cửa hợp tác và thực hiện hóa các dự án liên doanh với các Nhà đầu tư.

Tại sao lại là với chúng tôi?
Chúng tôi là đối tác tin cậy của hơn 20 nước trên thế giới
Các dây chuyền sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng được trang bị những thiết bị và công nghệ mới nhất
Thường xuyên tìm kiếm các giải pháp mới trong việc sản xuất các loại thuốc
Hơn 300 chuyên gia có trình độ cao tham gia vào việc thực hiện các dự án đầy hứa hẹn
Hệ thống logistics và bảo quản thành phẩm đã được hoàn thiện
Sự năng động trong việc đưa ra các quyết định để tạo điều kiện hợp tác thuận lợi