Chất lượng và giám sát dược phẩm


Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov”nhận thức được trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng về sự an toàn và hiệu quả của thuốc. Chất lượng sản phẩm của chúng tôi – đó chính là đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng và tương lai phát triển của Công ty.

Các phòng thí nghiệm được cấp phép trong phạm vi hệ thống đăng ký quốc gia của Cộng hòa Belarus có quyền sử dụng nhãn đăng ký đã cấp, được đảm bảo theo đúng các yêu cầu luật pháp về kỹ thuật, có đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương pháp tổ chức, các phương pháp tiến hành thử nghiệm và sử dụng các thiết bị hiện đại có độ chính xác và độ nhạy cao . Điều này cho phép việc thử nghiệm đạt mức độ chính xác cao – từ việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và vật liệu đóng gói đến việc kiểm soát bán thành phẩm và thành phẩm – phù hợp với các danh mục, cũng như kiểm tra vi sinh sản xuất.

Do có những thành tựu xuất sắc trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov” đã ba lần được nhận giải thưởng của Chính phủ Cộng hòa Belarus trong hạng mục chất lượng (2011, 2016, 2019).

Các dự định và mục đích của Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov” trước hết gắn liền với việc đảm bảo và kiểm soát chất lượng các loại thuốc do mình sản xuất. Các điều kiện sản xuất thuốc phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn thực tế sản xuất (GMP). Thường xuyên thực hiện việc đánh giá tính hiệu quả và chất lượng của hệ thống dược phẩm hiện hành, trong đó bao gồm:

  • hệ thống quản lý chất lượng
  • tiêu chuẩn thực tế sản xuất (GMP)
  • kiểm soát chất lượng
  • quản lý rủi ro liên quan đến chất lượng
  • đánh giá chất lượng sản phẩm thường xuyên và định kỳ
  • Việc đảm bảo và kiểm tra chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu sản xuất  được thực hiện bởi bộ phận chuyên trách về chất lượng, bao gồm:
  • phòng đảm bảo chất lượng;
  • phòng kiểm soát chất lượng gồm nhóm kiểm tra, các phòng thí nghiệm phân tích và vi sinh.


Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov” đã ứng dụng hệ thống giám sát dược phẩm. Nhà máy tiến hành liên tục cập nhật thông tin liên quan đến sự an toàn của các loại thuốc. Nhà máy cũng thực hiện việc thu thập và xử lý tất cả các thông tin về các tác dụng phụ liên quan đến việc sử dụng các loại thuốc do Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov” sản xuất.

Nếu khi dùng thuốc do Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov” sản xuất mà xảy ra tác dụng phụ, đề nghị quý khách hàng điền vào tờ mẫu dưới đây hoặc viết dưới dạng tự do rồi gửi vào địa chỉ thường hoặc E-mail:
Địa chỉ: 222518, Tỉnh Minsk, Thành phố Borisov, Đường Chapayeva, 64

E-mail: fnadzor@borimed.com