Thông tin dành cho các Nhà phân phối

Trong suốt quá trình tồn tại, Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov” đã có nhiều mối quan hệ kinh doanh và kết nối, trong đó có các Nhà phân phối sản phẩm. Chúng tôi trân trọng từng đối tác của mình và cố gắng hợp tác ở mức cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi luôn sẵn sàng xem xét các đề xuất mới trong việc thực hiện hóa các dự án phân phối sản phẩm của chúng tôi. Các quý Nhà phân phối có thể làm quen với catalog sản phẩm của chúng tôi theo đường link của Công ty.

Nhiều loại sản phẩm
Chúng tôi là đối tác tin cậy của hơn 20 nước trên thế giới
Một gói lớn thuốc đăng ký ở nước ngoài
Thiết lập hệ thống hậu cần và lưu trữ các sản phẩm sản xuất