Lịch sử Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov”

Lịch sử Công ty cổ phần mở “Nhà máy dược phẩm Borisov” bắt đầu vào năm 1965, từ một Nhà máy dược phẩm nhỏ sản xuất các loại rượu thuốc, dược phẩm chiết xuất, mỡ bôi, dầu bôi và thuốc viên dạng nén ở Borisov. Nhà máy phát triển rất nhanh: vào những năm 80 của thế kỷ trước đã bắt đầu mở rộng sản xuất.

1965
Vận hành dược phẩm nhà máy
1985
Đưa vào sử dụng khu mới dành cho sản xuất thuốc viên dạng nén
1991
Đưa vào sử dụng khu xưởng mới dành cho sản xuất dung dịch tiêm dạng ống
1995
Đưa vào sử dụng khu dành cho sản xuất thuốc kháng sinh tiêm dạng bột trong lọ
1997
Bắt đầu sản xuất thuốc viên dạng con nhộng
2004 - 2006
Nâng cấp việc sản xuất dung dịch tiêm dạng ống
2009 - 2011
Hiện đại hóa sản xuất thuốc có nguồn gốc thảo dược dạng lỏng và các dạng thuốc mềm
2010 - 2013
Đưa vào sản xuất các loại thuốc mới dạng cứng
2014 - 2015
Đưa vào sản xuất các loại thuốc kháng sinh tiêm dạng bột trong lọ
2015 - 2018
Củng cố việc sản xuất dung dịch tiêm dạng ống
2018-2021
Tạo dựng việc sản xuất các loại thuốc mới dạng cứng